Samarbetspartners

kommunlogga

mvtlogga

sisulogga

lillahemlogga

ny motala24 150

Detta är ett historiskt hus, ett värdigt, välplanerat och betydelsefullt hus för de människor som i början av 1900-talet var tvungna att slå sig samman för att behärska sin livssituation och arbetets möjligheter att ge dem drägliga levnadsförhållanden.

När medlemmarna i den växande fackföreningsrörelsen skulle samlas, fanns inga lokaler att tillgå. Man fick träffas hos varandra, eller utomhus. Vad man behövde var ett Folkets Hus. En plats för möten och sammankomster, för fest och glädje och för offentliga tillställningar. Här i Motala Verkstad lade arbetarrörelsen grunden för en fortsatt utveckling inom Folkets Husrörelsen.

protokollFrån protokollboken 1899-1906

I ett protokoll fört vid Föreningen Folkets Hus möte måndagen den 19 februari 1906 står att läsa:

"Mötet beslutar, att under året 1906 uppföra ett Folkets Hus, försåvida styrelsen ensam eller i förening med eventuell byggnadskomitté kan anskaffa behäftigt kapital, utan att den värksamhet Tryckeriföreningen Arbetaren har tagit till sin uppgift att bedrifva på minsta sätt tager skada". Redan 1905 hadeFolkets Hus-fonden lyckats köpa en centralt belägen tomt, England n:o 1 till en kostnad av 1100 kronor.

- Vid mötet beslöts också att de arbetslösa träarbetama vid Motala Verkstad skulle få byggnaden om hand. Någon arkitekt hade man inte råd att anlita. En ingenjör och lokritare vid verkstaden, Lars Kolmodin, åtog sig att utföra ritningsarbetet.

Detta kanske till en del förklarar varför byggnaden fick sin originella stil.

Utan att arbetet var direkt färdigt kunde man den 7 februari 1907 inviga byggnaden med en offentlig tillställning.

rodakallanDen 1 oktober 1896 höll metallarberarxa vid Motala Verkstad sitt första fackföreninssmöte vid Röda källaren i slutet av Englandigatan, nuvarande Järnvägsgatan. Här fanns en öppen plats som Emil Sundblad, ägare till Bergsätters gård ställde till förfogande för olika sammankomster. Ett monument har senare rests som minne av den fackliga sammankomsten.

takkrona

Blomstrande föreningsliv i folkets Hus

När Folkets Hus väl stod färdigt började en intensiv tid av aktiviteter. Förenings- och kulturliv började blomstra. Lokalen blev en samlingsplats för olika organisarioner, främst med anknytning till arbetarrrörelsen.

Fackföreningslivet tog fart. Men även andra föreningar som "Husägama kanalområdet", Logen Friska Mndar och Ungdomslogen Linnéa tog lokalen i anspråk för sina sammankomster. Kommunens taxeringsnämnd och Deklarationsbyrå hyrde också in sig.

Folkets Hus kom tidigt att bli platsen för underhållning kring sång och musik och tearerverksamhet. Även för utbildnings- och kursverksamhet togs de nya lokalerna i anspråk. Det blev med tiden ett allaktivitetshus.

Bilder: Christer Sööder. Textsammanställning: Sven Slotter
Källor: Motalabilder förr och nu. Folkets Hus vid Motala Verkstad.
Folkets Hus-rörelsens protokollbok 1899-1 906. Einar sjöös efterlämnade skriverier
Motala Musei- och Hembygdsförening. Motala Tidning

Anslagstavla

ordforandeklubba
Välkommen till vårt ÅRSMÖTE

Onsdag 18 mars klockan 19.00
Välkomna!

Föreningarnas Hus © 2018