Samarbetspartners

kommunlogga

mvtlogga

sisulogga

lillahemlogga

ny motala24 150

Riktlinjer för uthyrning av Föreningarnas Hus (Gamla Folkets Hus)

Föreningarnas Hus drivs av en intresseförening med syftet att stödja föreningar i Motala Kommun. Samtliga föreningar i kommunen äger rätt att bli medlem i intresseföreningen och äger därmed rätt att hyra lokaler till subventionerad hyra.

Huset är en välkänd historisk byggnad som många värnar om. Av den anledningen har även privatpersoner möjlighet att bli stödjande medlemmar. Även privata medlemmar kan därför hyra lokalen till subventionerad hyra, om än inte till samma låga kostnad som föreningarna.

Eftersom intresseföreningen fått möjlighet att disponera huset av Motala Kommun till subventionerad hyra finns vissa regler att ta hänsyn till när det gäller utnyttjande av lokaler i fastigheten.

  • Endast föreningar med allmännyttigt ändamål och värderingar som accepterar alla människors lika värde äger rätt att bli medlem.
  • Lokaler i huset kan till särskild prislista hyras även av icke medlemmar. Dock inte av organisationer som inte accepterar alla människors lika värde.
  • Endast föreningar äger rätt att hyra lokaler i huset för kommersiellt bruk. (T ex fester, försäljning och liknande). Det är följaktligen inte tillåtet för privatpersoner, företag eller övriga organisationer att hyra lokaler i huset för vinstgivande aktiviteter.
  • Den/de lokal/lokaler som förhyrts ska vara väl städade när den/de lämnas. Städutrustning tillhandahålles genom Intresseföreningen. Om inte hyresgäst städat lokalen efter användandet enligt normal praxis tas en städfirma ut och kostnaden debiteras hyresgästen.
  •  Föreningar som regelbundet hyr lokal/lokaler i huset för olika föreningsaktiviteter kan av Intresseföreningen få disponera utrymme för mtrl.
  •  Utrustning i köket får fritt användas av hyresgäst. Köket ska städas och använd köksutrustning ska diskas efter användandet.

Priser medlemsföreningar:

Månd - Torsd (07 – 18)    Scen o kök 920 kr egen städning
Halvdag (07-13 / 13-18)  Scen o kök 460 kr egen städning
Fredag-Lördag (13-13)    Scen o kök 2 200 kr egen städning
Lördag-Söndag (13-13)   Scen o kök   2 200 kr egen städning
Kväll (18 – 22)                 Scen o kök 460 kr egen städning 
Möteslokal/timma      60 kr egen städning

Priser icke medlemmar och privatpersoner

Månd - Torsd (07 – 18)    Scen o kök 2 020 kr egen städning
Halvdag (07-13 / 13-18)  Scen o kök 1 010 kr egen städning
Fredag-Lördag (13-13)    Scen o kök 3 670 kr egen städning
Lördag-Söndag (13-13)   Scen o kök    3 670 kr egen städning
Kväll (18 – 22)                 Scen o kök 1 010 kr egen städning 
Möteslokal/timma      130 kr egen städning

 Medlemsavgifter:

Föreningar med under 300 medlemmar 500 kr
Föreningar med över 300 medlemmar 1 000 kr
Privatpersoner 100 kr

Städning
För all uthyrning gäller egen städning. Skulle inte städning vara godkänd enligt normal praxis tas städfirma ut och kostnaden debiteras hyresgästen.

 

Riktlinjer för uthyrning av Föreningarnas Hus i PDF-formatpdfsymbol

Anslagstavla

ordforandeklubba
Välkommen till vårt ÅRSMÖTE

Onsdag 18 mars klockan 19.00
Välkomna!

Föreningarnas Hus © 2018